Blåfenade tonfisken

Den blåfenade tonfisken

Även känd som Thunnus thynnus, tillhör den största gruppen av tonfiskar och har vid tillfällen observerats i svenska vatten. Denna art är strikt skyddad.

Tonfisken trivs i det fria havet, ofta på djup ner till 500 meter, i både norra Atlanten och norra Stilla havet. Under sommarperioden kan den sällan ses längs svenska västkusten och har även rapporterats längre söderut, ända ner till Öresund och södra Östersjön.

Historiskt sett var tonfisken en vanlig syn längs svenska västkusten under 1930- och 1950-talet. Men sedan 1970-talet har det blivit en ovanligare gäst i våra vatten. På senare år har dock tonfisken börjat återvända till svenska kustområden, troligtvis som ett resultat av lyckade förvaltnings- och återhämtningsinsatser, särskilt i Medelhavet.

Det verkar som om minskat fisketryck i Medelhavet, tillsammans med migrationsmönster hos dess bytesfisk, särskilt sill och makrill, har bidragit till återkomsten av tonfisken längs våra kuster. Det är värt att notera att arten fortfarande är rödlistad av IUCN på grund av osäkerheten kring storleken och utbredningen av dess bestånd.

Rulla till toppen